دانلود نرم افزار آزاد ، بیش از 150.000 دریافت نرم افزار رایگان


آتش واکر

9460 times downloaded

کار کامپیوتر کسی دیگری را از طریق یک اتصال و یا از طریق اینترنت.

NiftyTelnet

2061 times downloaded

NiftyTelnet مشتری شبکه راه دور نرم افزار رایگان برای مکینتاش است.

RemoteZilla به مطلب

3723 times downloaded

به شما اجازه می دهد تا حمایت خود را از راه دور کارکنان کمک کامپیوتر در هر نقطه

Net2Serial

2081 times downloaded

فراهم می کند دسترسی به شبکه به دستگاه های از راه دور متصل با استفاده از پورت سریال است.

مدیریت چاپگر از راه دور

2367 times downloaded

مدیر چاپگر از راه دور به یک ابزار برای اضافه کردن ، حذف و اصلاح شبکه می باشد.

AnySupport

1741 times downloaded

AnySupport آنلاین راه حل کمک کامپیوتر است.

EyeControl

2374 times downloaded

از راه دور در برنامه های EyeTV خود را بر روی یک شبکه محلی و یا در سراسر اینترنت.

جاسوسی از راه دور

2181 times downloaded

از راه دور کامپیوتر خود را از طریق مرورگر وب نظارت داشته باشند.

File4ward.exe 3.1.1

10230 times downloaded

File4ward ساده و موثر از راه دور کامپیوتر دسترسی به عنوان نرم افزار است

MiriServer

2222 times downloaded

کار کامپیوتر خود را با یک کنترل از راه دور!

جدید