Free Software ստանալ , ավելի քան 150.000 ծրագրային ներլցումներ ազատ


WaspPad 1.0.1

Collapsible tree based note pad with embedded pictures and web links.

WaspPad

  • Տարբերակ :1.0.1
  • Ավելացված է :11/12/2011 5:46:44 AM
  • Լիցենզիա :Freeware
  • Գին :$0
  • Ընդամենը Downloads :194
  • Անցյալ շաբաթ Downloads :5
  • Օպերացիոն համակարգ :Windows Vista/XP

Հրատարակիչ-ի նկարագիրը (Show Original)

WaspPad WaspPad is like a tree control you can edit. As you indent paragraphs they become the children of the paragraph above them and can be collapsed or expanded. Pictures, web links, check boxes and clipboard snippets can be imbedded. It is distributed as freeware. There is no cost; no time limit; no limitations. We develop and maintain WaspPad in order to promote our brand. We Hope that others will recognize the quality of our products and will consider our other commercial products in the future.

Հայտարարություն

Please be aware that downloadbee do not supply any crack, patches, serial numbers or keygen for WaspPad,and please consult directly with program authors for any problem with WaspPad.

User rating

WaspPad
*****
Rating 0

Ձեր ընկերների հետ կիսելու

Del.icio.us Live Share on Twitter Google Myspace Facebook

Նոր