Phần mềm miễn phí tải về, hơn 150,000 tải phần mềm miễn phí


SIMPLEX 1.7.2

Phần mềm miễn phí để nhanh chóng tạo ra một bộ lặp vô tuyến.

Simplex

  • Phiên bản :1.7.2
  • Ngày đăng :11/11/2011 5:59:53 PM
  • Giấy phép :Freeware
  • Giá :$0
  • Tổng số lượt tải :212
  • Lần tuần tải :5
  • Hệ điều hành :Windows XP/2000/98/Me/NT

Nhà xuất bản Mô tả (Show Original)

Simplex Phần mềm miễn phí để nhanh chóng tạo một bộ lặp vô tuyến. Xử lý đơn, song công, transponder và lặp hỗn hợp. Yêu cầu một card âm thanh và Win95/98/ME/2000/NT/XP. Việc phát hành cuối cùng bao gồm một tùy chọn để ghi đầy đủ các tín hiệu ngắn trong một thời gian rất dài (ví dụ: Meteor phân tán vụ nổ theo dõi và ghi lại).

Bản Tuyên Bố

Please be aware that downloadbee do not supply any crack, patches, serial numbers or keygen for Simplex ,and please consult directly with program authors for any problem with Simplex .

Download