ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ ฟรี, กว่า 150.000 ดาวน์โหลดฟรี ซอฟแวร์


SPSS 11 

This patch should also be applied to SPSS Grad Pack 11.0 for Windows and SPSS.

SPSS 11

  • เวอร์ชั่น :
  • เพิ่มเมื่อวันที่ :11/11/2011 10:10:08 PM
  • การอนุญาต :Shareware
  • ราคา :$19.99
  • ดาวน์โหลดทั้งหมด :1058
  • ดาวน์โหลดล่าสุด :1
  • ระบบปฏิบัติการ :Windows XP/2000/98

คำอธิบายของ Publisher (Show Original)

SPSS 11 This patch should also be applied to SPSS GRad Pack 11.0 for Windows and SPSS Career Starter 11.0 for Windows. The patch will upgrade your existing SPSS 11.0 for Windows to version 11.0.1. SPSS version 11.0.1 is certified to run on the Windows XP Operating System. SPSS 11.0.1 is an incremental release in which the following changes were made: * A problem in which the Default working directory could not be set was fixed. * A problem in which an unrecoverable error on dual processor machines was repaired. * A problem in which SPSS 11 could not use SPS_OEM 3.7 Sybase ASE driver was repaired. * A problem in General Tables truncated long variable labels was fixed. * A problem where Decimal places in currency fields were chopped off when reading in Access & SQL Server in non-English locale. * A problem in which SPSS MVA listwise ignored categorical variables missing status was fixed. * A problem in which the SPSS MVA Regression Output was not affected by ADDTYPE option choice was repaired. * A problem with Excessive memory allocation was corrected. * A problem in which SAVE OUTFILE syntax would not let you overwrite the existing file if a KEEP or DROP sub-command was present was repaired. This patch affects the SPSS Base system and the following SPSS options: Regression Models, Advanced Models, Tables, Trends, Missing Value Analysis, Conjoint and Categories.Instructions for the 11.0.1 upgrade patch 1. Download the patch. 2. Double click on spss11.0.1.exe. 3. Select the folder into which the patch will be installed. This should be the folder in which SPSS for Windows is installed. 4. Click on OK to install the patch. * In a network environment, the administrator will need to upgrade the installation on the network before a client can upgrade his/her workstation. * The patch application will FAIL if you have replaced any of the executables that ship with the product.

คำชี้แจง

Please be aware that downloadbee do not supply any crack, patches, serial numbers or keygen for SPSS 11,and please consult directly with program authors for any problem with SPSS 11.

การประเมินโดยผู้ใช้

SPSS 11
*****
Rating 0

ร่วมกับเพื่อนของคุณ

Del.icio.us Live Share on Twitter Google Myspace Facebook

ใหม่