دانلود نرم افزار آزاد ، بیش از 150.000 دریافت نرم افزار رایگان


ProcAlert 2.3.3

ProcAlert will keep a close watch on all processes being launched.

ProcAlert

  • نسخه :2.3.3
  • تاریخ ارسال :11/11/2011 5:36:04 PM
  • پروانه :Shareware
  • قیمت :$17.99
  • بارگیریها :111
  • دریافت هفته گذشته :5
  • سیستم عامل :Windows XP/2000/98/Me/NT

توضیحات ناشر (Show Original)

ProcAlert ProcAlert will keep a close watch on all Processes being launched on your computer. Features (incomplete):To get a better idea what ProcAlert is all about, I recommend downloading and viewing the Help File. This Help File contains numerous screenshots, as well as detailed information about the various features of ProcAlert. List active Processes: ProcAlert will automatically list all active processes and give usefull information about each process. Name of Process:The name of the process will be displayed. Location:The path to the process will be given. Thread Level:If the process is known to ProcAlert, it'll show whether the process is a Thread to your computer or not. List all installed services: ProcAlert will give you a list of ALL installed services, as well as ALL drivers on your computer. Manage your processes: ProcAlert will make it easy to kill any unwanted processes. From now on you will decide which programs will be allowed to stay running and which not. An ready-to-use interface will make it easy to set Trusted Levels for each program. Several Trust Levels:With so called Trust Levels, ProcAlert enables you to allow or disallow a program to run. Super Trusted Programs:Unlike other Similar programs, ProcAlert will allow you to indefinitely trust a program. This means that even when it's changed, ProcAlert will still trust it. This feature is very useful for programmers. Use Filters:When you let ProcAlert run for a while, it'll collect a lot of programs in it's Trusted List. This list can get very long, but can be filtered by use of Advanced Filters, or Standard Filters. This way you can for example filter out all Windows Processes, which should be trusted anyway...

بیانیه

Please be aware that downloadbee do not supply any crack, patches, serial numbers or keygen for ProcAlert,and please consult directly with program authors for any problem with ProcAlert.

امتیاز کاربران

ProcAlert
*****
Rating 0

به اشتراک گذاشتن با دوستان خود

Del.icio.us Live Share on Twitter Google Myspace Facebook