ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ ฟรี, กว่า 150.000 ดาวน์โหลดฟรี ซอฟแวร์


PractiSearch Pro 1.45.5.26

Web search software for quick search with hotkeys from any Windows application

PractiSearch Pro

  • เวอร์ชั่น :1.45.5.26
  • เพิ่มเมื่อวันที่ :3/30/2011 12:34:51 PM
  • การอนุญาต :Shareware
  • ราคา :$24.95
  • ดาวน์โหลดทั้งหมด :200
  • ดาวน์โหลดล่าสุด :4
  • ระบบปฏิบัติการ :Win98, WinXP, Windows2000, WinME, WinNT 4.x, Windows2003

คำอธิบายของ Publisher (Show Original)

PractiSearch Pro The main task of PractiSearch is to start a web search of a selected text with a hotkey or a mouse click, thus providing you with the quickest way of searching. If you do not want to spend a lot of time copying the text, opening Internet Explorer (or other browser) and pasting the text in the Google Toolbar, or even opening a search engine website and then pasting the text in the search box, then PractiSearch is what you need. Select a text you want to search, press a hotkey, for example, Ctrl+C+C (you can assign different hotkeys) and a Google web page will open already with the search results for that text! But PractiSearch is more than just a quick web search. Imagine that you get an email in a foreign language and want to quickly translate it to grasp the meaning. No problem - select the foreign text, press another hotkey and an online translator web page (e.g. Babelfish) will open with the translation already. So all your efforts in getting the translation is just one click! But PractiSearch is more than just a web search and translation assistant - its resources (besides a variety of search engines and online translators and dictionaries) include news sites, online shops (e.g. Amazon and Ebay), software archives, entertainment portals and much more. Besides you can easily add your own web resources in PractiSearch. The Pro version can also browse and open your files and folders from the icon in the system tray.

คำชี้แจง

Please be aware that downloadbee do not supply any crack, patches, serial numbers or keygen for PractiSearch Pro,and please consult directly with program authors for any problem with PractiSearch Pro.

การประเมินโดยผู้ใช้

PractiSearch Pro
*****
Rating 0

ร่วมกับเพื่อนของคุณ

Del.icio.us Live Share on Twitter Google Myspace Facebook

ใหม่