دانلود نرم افزار آزاد ، بیش از 150.000 دریافت نرم افزار رایگان


LinnIM 0.5.4

PHP abstraction library for various Instant Messaging (IM) networks.

LinnIM

  • نسخه :0.5.4
  • تاریخ ارسال :11/12/2011 7:04:08 AM
  • پروانه :GPL
  • قیمت :$0
  • بارگیریها :225
  • دریافت هفته گذشته :3
  • سیستم عامل :Linux

توضیحات ناشر (Show Original)

LinnIM PHP Abstraction library for various Instant Messaging (IM) networks.

بیانیه

Please be aware that downloadbee do not supply any crack, patches, serial numbers or keygen for LinnIM,and please consult directly with program authors for any problem with LinnIM.