Phần mềm miễn phí tải về, hơn 150,000 tải phần mềm miễn phí

TLN bài hát trẻ em 2012

838 times downloaded

TLN trẻ em hát một bài hát của trẻ em và những câu chuyện hộp.

Côn trùng

742 times downloaded

Công cụ này cho phép trẻ em của bạn để tìm hiểu các công cụ mát mẻ về thế giới côn trùng.

Kid Savvy PC

352 times downloaded

Bảo vệ bé của bạn từ máy tính của bạn và máy tính của bạn từ bé của bạn!

Kỳ nghỉ vui

366 times downloaded

HOLIDAY FUN trình bày mười lăm chương trình thú vị, mỗi với một chủ đề kỳ nghỉ mùa đông

Toán A-level 2010

126 times downloaded

Một công cụ tùy biến với trình độ của bạn và yêu cầu học tập.

Đố vui-Buddy Lite

392 times downloaded

Tìm hiểu nhanh hơn với Quiz-Buddy của bạn Lite! Thủ đô Nhà nước bao gồm.

Letts GCSE ICT 2010

59 times downloaded

GCSE phần mềm số 1 của Vương quốc Anh.

Danh từ A-L

580 times downloaded

Ứng dụng này cho phép trẻ em của bạn dễ dàng tìm hiểu các động từ tiếng Anh và tiếng

Giao thông vận tải

451 times downloaded

Xe ô tô, máy bay và rất nhiều những điều thú vị khác

KiDSBrowse

450 times downloaded

Hãy KiDSBrowse bảo vệ trẻ em trực tuyến an toàn internet an toàn.