Phần mềm miễn phí tải về, hơn 150,000 tải phần mềm miễn phí


Excel 2007 Password 1.0.243

Khôi phục mật khẩu Excel 2007 để mở. Mật khẩu để mở là vô cùng khó khăn để phá vỡ trong Excel 2007. Để khôi phục mật khẩu, tấn công brute-force và một từ điển t

Excel 2007 Mật khẩu

  • Phiên bản :1.0.243
  • Ngày đăng :3/31/2011 3:22:52 AM
  • Giấy phép :Commercial
  • Giá :$49
  • Tổng số lượt tải :233
  • Lần tuần tải :5
  • Hệ điều hành :Win98, WinXP, Windows2000, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, WinME, WinNT 4.x, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise x64, Win95, Windows2003

Nhà xuất bản Mô tả (Show Original)

Excel 2007 Mật khẩu Khôi phục mật khẩu Excel 2007 để mở. Mật khẩu để mở là vô cùng khó khăn để phá vỡ trong Excel 2007. Để khôi phục mật khẩu, tấn công brute-force và một từ điển tìm kiếm phải được sử dụng. Không có giải pháp dễ dàng và đảm bảo không thành công. Trừ khi mật khẩu là rất ngắn hoặc một từ trong từ điển đơn giản, bạn phải bỏ ra rất nhiều tính toán các nguồn lực để phục hồi nó. Bởi vì chúng tôi không thể đảm bảo thành công, chúng tôi đề nghị như sau (tối đa bảo vệ quyền lợi của bạn): Bạn có thể sử dụng Excel 2007 Mật khẩu chương trình miễn phí để khôi phục mật khẩu. Nếu mật khẩu không thể được tìm thấy, bạn không phải trả tiền. Nếu mật khẩu được tìm thấy, chương trình sẽ thông báo cho bạn và nhắc bạn phải trả phí dịch vụ. Sau khi thanh toán được thực hiện, bạn sẽ nhận được mật khẩu. Chỉ có mật khẩu để mở tài liệu Excel 2007 khó crack. Các loại mật khẩu (mật khẩu để sửa đổi, mật khẩu bảng tính, bảng mật khẩu) có thể bị phá vỡ dễ dàng.

Bản Tuyên Bố

Please be aware that downloadbee do not supply any crack, patches, serial numbers or keygen for Excel 2007 Mật khẩu ,and please consult directly with program authors for any problem with Excel 2007 Mật khẩu .