Phần mềm miễn phí tải về, hơn 150,000 tải phần mềm miễn phí


DICOM Files Manager 1.2

Tìm kiếm văn bản trong tập tin DICOM và làm nổi bật relevantfiles. Tìm kiếm văn bản với

DICOM tập tin Manager

  • Phiên bản :1.2
  • Ngày đăng :11/12/2011 4:58:40 AM
  • Giấy phép :Shareware
  • Giá :$9.5
  • Tổng số lượt tải :261
  • Lần tuần tải :3
  • Hệ điều hành :Windows 7/Vista/XP/2000

Nhà xuất bản Mô tả (Show Original)

DICOM tập tin Manager Dicom quản lý tập tin có thể mở và Review DICOM. Tìm kiếm văn bản trong tập tin DICOM và làm nổi bật các từ khóa có liên quan. Khả năng đọc bị hỏng DICOM file.Reveal các thẻ vấn đề chính xác trong các tập tin DICOM bị hỏng. Mở DICOM các tập tin bằng cách sử dụng kéo và thả. Tìm kiếm văn bản trong thư mục tập tin DICOM. Cập nhật DICOM tập tin thẻ và lưu thay đổi. Khả năng lưu DICOM như tập tin văn bản.

Bản Tuyên Bố

Please be aware that downloadbee do not supply any crack, patches, serial numbers or keygen for DICOM tập tin Manager ,and please consult directly with program authors for any problem with DICOM tập tin Manager .