Phần mềm miễn phí tải về, hơn 150,000 tải phần mềm miễn phí


Easy WinKey Blocker 1.0

Bạn có ghét nó khi bạn vô tình nhấn Key Windows trên bàn phím của bạn và nó gián đoạn hoặc treo một chương trình bạn đang sử dụng? Bây giờ bạn có thể sử dụng dễ

Dễ dàng WinKey Blocker

  • Phiên bản :1.0
  • Ngày đăng :3/31/2011 1:52:35 AM
  • Giấy phép :Demo
  • Giá :$5
  • Tổng số lượt tải :206
  • Lần tuần tải :5
  • Hệ điều hành :Win98, WinXP, Windows2000, Windows Vista Ultimate, WinME, WinNT 4.x, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Win95, Windows2003

Nhà xuất bản Mô tả (Show Original)

Dễ dàng WinKey Blocker Bạn có ghét nó khi bạn vô tình nhấn Key Windows trên bàn phím của bạn và nó gián đoạn hoặc treo một chương trình bạn đang sử dụng? Bây giờ bạn có thể sử dụng dễ dàng để giải quyết WinKey chặn vấn đề này! Dễ dàng WinKey Blocker là một chương trình nhỏ mà ngồi trong khay hệ thống của bạn cung cấp cho bạn truy cập nhanh vào Vô hiệu hoá và khối các trái, phải hoặc cả hai phím Windows.

Bản Tuyên Bố

Please be aware that downloadbee do not supply any crack, patches, serial numbers or keygen for Dễ dàng WinKey Blocker ,and please consult directly with program authors for any problem with Dễ dàng WinKey Blocker .