Phần mềm miễn phí tải về, hơn 150,000 tải phần mềm miễn phí


Chatablanca chat rooms 20

Chatablanca là gì? Chatablanca (http://www.chatablanca.com/) là kết hợp của các phần mềm phòng truyện tranh và video chat. Nó được tổ chức trong phòng tối đa sá

Chatablanca phòng chat

  • Phiên bản :20
  • Ngày đăng :3/30/2011 1:06:41 PM
  • Giấy phép :Freeware
  • Giá :$0
  • Tổng số lượt tải :156
  • Lần tuần tải :2
  • Hệ điều hành :Win98, WinXP, Windows2000, WinME, Win95, Windows2003

Nhà xuất bản Mô tả (Show Original)

Chatablanca phòng chat Chatablanca là gì? Chatablanca (http://www.chatablanca.com/) là kết hợp của các phần mềm phòng truyện tranh và video chat. Nó được tổ chức trong phòng tối đa sáu người: ba nam và ba nữ. Những người trong cùng một phòng có thể nói chuyện trong khi họ xem nhau. Bạn có thể di chuyển quanh phòng, tiêu cực hay tích cực bầu bạn cùng phòng của bạn. Các tính năng: * Trò chuyện với nhiều người cùng một lúc và nhìn thấy khuôn mặt của họ! * Bằng số nam và nữ. * Giá và trục xuất bất kỳ người dùng khó chịu. * Hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra không có phần mềm gián điệp hoặc phần mềm quảng cáo cài đặt. Đảm bảo

Bản Tuyên Bố

Please be aware that downloadbee do not supply any crack, patches, serial numbers or keygen for Chatablanca phòng chat ,and please consult directly with program authors for any problem with Chatablanca phòng chat .