Phần mềm miễn phí tải về, hơn 150,000 tải phần mềm miễn phí

TypeFitter cho InCopy

648 times downloaded

Hãy kiểm soát của văn bản trong Adobe InDesign

Square-Up

707 times downloaded

Plugin này sẽ chuyển đổi các điểm neo một con đường lựa chọn của các điểm góc ...

Đầu mũi tên 10

632 times downloaded

Tạo ra đầu mũi tên ở đầu của một con đường mở, kích thước cho điểm loại 7.

QuickOpener

736 times downloaded

Ngừng chạy sau khi file Indesign của bạn.

PUB2ID

850 times downloaded

Chuyển đổi các tập tin Nhà xuất bản Adobe InDesign.

VisualRelink

659 times downloaded

Kịch bản này relinks tập tin với những cái tên được lựa chọn các tập tin khác.

Công cụ phương dòng

601 times downloaded

Vẽ đường thẳng hạn chế góc phương.

Di chuyển Palette

579 times downloaded

Adobe Illustrator plugin, điều chỉnh vị trí của một điền vào khuôn mẫu với một đối tượng

Psunami

802 times downloaded

Nước mô phỏng photorealistic plug-in được sử dụng trong các bộ phim truyện.

Monogram AMR mã hóa

659 times downloaded

Monogram AMR mã hóa là một hình mẫu nội bộ và bộ trộn kênh.