Phần mềm miễn phí tải về, hơn 150,000 tải phần mềm miễn phí


16-bit MS-DOS Subsystem Error Quick Fix 1.0

16-bit MS-DOS Subsystem Lỗi nhanh. Khi cố gắng để cài đặt hoặc chạy một ứng dụng trên Windows XP, bạn nhận được lỗi sau: 16-bit MS-DOS hệ thống con đường dẫn đế

16-bit MS-DOS Subsystem Quick Fix Lỗi

  • Phiên bản :1.0
  • Ngày đăng :3/30/2011 12:26:04 PM
  • Giấy phép :Freeware
  • Giá :$0
  • Tổng số lượt tải :1231
  • Lần tuần tải :5
  • Hệ điều hành :WinXP

Nhà xuất bản Mô tả (Show Original)

16-bit MS-DOS Subsystem Quick Fix Lỗi 16-bit MS-DOS Subsystem Lỗi nhanh. Khi cố gắng để cài đặt hoặc chạy một ứng dụng trên Windows XP, bạn nhận được lỗi sau: 16-bit MS-DOS hệ thống con đường dẫn đến chương trình mà bạn đang cố gắng để bắt đầu hoặc cài đặt config.nt Các hệ thống tập tin không thích hợp để chạy MS-DOS và Microsoft Windows ứng dụng. Chọn "Close" để chấm dứt các ứng dụng. hoặc; 16-bit MS-DOS hệ thống con đường dẫn đến chương trình mà bạn đang cố gắng để bắt đầu hoặc cài đặt C: \ Winnt \ System32 \ config.nt Các hệ thống tập tin không thích hợp để chạy MS-DOS và Microsoft Windows ứng dụng. Chọn "Close" để chấm dứt các ứng dụng. hoặc; 16-bit MS-DOS hệ thống con đường dẫn đến chương trình mà bạn đang cố gắng để bắt đầu hoặc cài đặt C: \ Windows \ System32 \ Autoexec.nt Các hệ thống tập tin không thích hợp để chạy MS-DOS và Microsoft Windows ứng dụng. Chọn "Close" để chấm dứt các ứng dụng. Tải về và chạy chương trình này để sửa vấn đề này.

Bản Tuyên Bố

Please be aware that downloadbee do not supply any crack, patches, serial numbers or keygen for 16-bit MS-DOS Subsystem Quick Fix Lỗi ,and please consult directly with program authors for any problem with 16-bit MS-DOS Subsystem Quick Fix Lỗi .