دانلود نرم افزار آزاد ، بیش از 150.000 دریافت نرم افزار رایگان

eSales CRM - اکسپرس

410 times downloaded

CRM - اکسپرس eSales تماس با ما ، eSales و مدیر eMarketing است.

CRM - GX

485 times downloaded

فعال کردن گروه کاری خود را به کار و از هر کجا همکاری و افزایش محصول

CRMHaven

450 times downloaded

مدیریت ارتباط با مشتری برای دوستان ، خانواده ، کار ، خرید و فروش یا مدرسه است.

گچ Buglerock

580 times downloaded

رویکرد سیستماتیک به پشتیبانی مشتری

ItelPop برای چشم انداز

359 times downloaded

اضافه کردن یک شماره گیر تلفننرمافزاری و screenpop به برنامه چشم انداز شما.

EQMS 2010 نسخه

329 times downloaded

Spinso EQMS نسخه من : شخصی فروش نرم افزار CRM برای افراد ، راه اندازی

تالار

314 times downloaded

تالار.

CRMatrix به مطلب

416 times downloaded

مدیریت پایگاه داده

لوله کش

515 times downloaded

لوله کش ساده فروش خط لوله سیستم مدیریت می باشد.

AQLnet

831 times downloaded

اجازه در عمق ارزیابی نقاط قوت و ضعف منجر به اقدام صریح و روشن

جدید