دانلود نرم افزار آزاد ، بیش از 150.000 دریافت نرم افزار رایگان

eSales CRM - اکسپرس

192 times downloaded

CRM - اکسپرس eSales تماس با ما ، eSales و مدیر eMarketing است.

CRM - GX

216 times downloaded

فعال کردن گروه کاری خود را به کار و از هر کجا همکاری و افزایش محصول

CRMHaven

168 times downloaded

مدیریت ارتباط با مشتری برای دوستان ، خانواده ، کار ، خرید و فروش یا مدرسه است.

گچ Buglerock

104 times downloaded

رویکرد سیستماتیک به پشتیبانی مشتری

ItelPop برای چشم انداز

138 times downloaded

اضافه کردن یک شماره گیر تلفننرمافزاری و screenpop به برنامه چشم انداز شما.

EQMS 2010 نسخه

128 times downloaded

Spinso EQMS نسخه من : شخصی فروش نرم افزار CRM برای افراد ، راه اندازی

تالار

110 times downloaded

تالار.

CRMatrix به مطلب

123 times downloaded

مدیریت پایگاه داده

لوله کش

195 times downloaded

لوله کش ساده فروش خط لوله سیستم مدیریت می باشد.

AQLnet

208 times downloaded

اجازه در عمق ارزیابی نقاط قوت و ضعف منجر به اقدام صریح و روشن

جدید