دانلود نرم افزار آزاد ، بیش از 150.000 دریافت نرم افزار رایگان

eSales CRM - اکسپرس

159 times downloaded

CRM - اکسپرس eSales تماس با ما ، eSales و مدیر eMarketing است.

CRM - GX

132 times downloaded

فعال کردن گروه کاری خود را به کار و از هر کجا همکاری و افزایش محصول

CRMHaven

101 times downloaded

مدیریت ارتباط با مشتری برای دوستان ، خانواده ، کار ، خرید و فروش یا مدرسه است.

گچ Buglerock

64 times downloaded

رویکرد سیستماتیک به پشتیبانی مشتری

ItelPop برای چشم انداز

99 times downloaded

اضافه کردن یک شماره گیر تلفننرمافزاری و screenpop به برنامه چشم انداز شما.

EQMS 2010 نسخه

85 times downloaded

Spinso EQMS نسخه من : شخصی فروش نرم افزار CRM برای افراد ، راه اندازی

تالار

62 times downloaded

تالار.

CRMatrix به مطلب

91 times downloaded

مدیریت پایگاه داده

لوله کش

105 times downloaded

لوله کش ساده فروش خط لوله سیستم مدیریت می باشد.

AQLnet

86 times downloaded

اجازه در عمق ارزیابی نقاط قوت و ضعف منجر به اقدام صریح و روشن

جدید